Postiljoni.ee - Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika


Pastnieki.lv teadvustab erateabe turvamise tähtsust, samuti erateabe kolmandate isikute käsutusse sattumise tagajärgi. Pastnieki.lv lähtub teenustekasutaja andmete/teabe privaatsuse maksimaalseks tagamiseks Läti Vabariigi teabekaitsealasest seadusandlusest ning teabekaitse heast tavast.

Teie saadetiste privaatsus

  1. Me tagame Teie saadetiste (kirjad&postkaardid) privaatsuse. Teie saadetise sisu, aadressi, e-posti aadressi, lisatuid fotosid ja dokumente jmt. ei avaldata ega anta kolmandate isikute käsutusse, välja arvatud juhtudel, kui vastav teave antakse õiguskaitseorganite nõudmisel uurimismenetluse/juurdlusmenetluse teostamiseks õiguskaitseorganite käsutusse, lähtudes Läti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korrast.
  2. Kasutaja poolt sisestatud informatsiooni säilitatakse krüpteeritult meie serveritel ning seda kasutatakse ainuüksi kirja või postkaardi trükkimiseks.
  3. Kasutaja poolt sisestatud andmeid säilitatakse niikau, kui see on vajalik teenuse osutamiseks. Pärast saadetise trükkimist ja Läti Posti kontorisse toimetamist kustutatakse kogu eelmainitud informatsioon. 

Saadetise sisu autorikaitse

Pastnieki.lv ei pretendeeri pastnieki.lv teenusekasutaja poolt saadetud või üleslaetud sisu autoriõigustele.

Üldsätted

Pastnieki.lv jätab endale õiguse privaatsustingimuste muudatuste teostamiseks.