Postiljoni.ee - Kasutustingimused

Kasutustingimused


 1. Pastnieki.lv on internetiportaal, mille kasutajatel on internetilehitseja/ otsingumootori abil võimalik kirjutada/sisestada kirjade ja postkaartide tekste ning saata siseriiklikke (Läti) lihtsaadetisi ( lihtkirju või lihtpostkaarte);
 2. Pastnieki.lv teenuseks on kasutaja postkaardi, kirja ja ümbriku printimine, saadetistele fotode lisamine, saadetiste eest tasu sissekasseerimine (postmargid) ning saadetiste toimetamine postiteenuste osutaja kätte (Läti Posti kontor);
 3. Pastnieki.lv tagab saadetise kohaletoimetamise Läti Posti (Latvijas Pasts) kontorisse 24 tunni jooksul, teenuse eest tasumise hetkest arvates, välja arvatud puhkepäeviti ja riiklikel pühadel, kui kirja või postkaardi kohaletoimetamine toimub Läti Posti esimesel pühadejärgsel tööpäeval;
 4. Pastnieki.lv teenuste kasutamise eest tasutakse sularahata arveldustega - mobiiltelefoni SMS sõnumiga, maksekaardiga või PayPal süsteemis;
 5. Teenuse kasutamiseks peab kasutaja kirjutama korrektselt kirjaümbrikule või postkaardile aadressi, järgides järgmist järjekorda: saaja eesnimi, perekonnanimi (ettevõtte, asutuse nimetus); tänava nimi, maja ja korteri number; elukoha, linna nimi. Aadressi lõppu tuleb kirjutada postiindeks. Ümbriku või postkaardi ülemisse vasakpoolsesse nurka tuleb kirjutada saatja aadress. Täpsemalt võib aadressi õige kirjutamise kohta lugeda siit;
 6. Iga portaali kasutaja peab järgima, et saaja postiaadress oleks tõene. Kui saaja aadressi pole täielikult ja korrektselt kirjutatud, osutab pastnieki.lv küll teenuse, kuid ei võta endale mitte mingisugust vastutust (ka juriidilist) saadetise sihtkohta jõudmise eest, samuti ei tagasta teenustasu;
 7. Ebaõnnestunud saadetise kohaletoimetamise vältimiseks soovitab Pastnieki.lv veenduda, et saatja aadress oleks korrektselt kirjutatud;
 8. Pastnieki.lv ei võta endale mitte mingisugust vastutust teenusekasutaja poolt saadetud informatsiooni eest, samuti nimetatud informatsiooni esitamisest või edastamiset tingitud tagajärgede (seal hulgas juriidiliste) eest;
 9. Pastnieki.lv teenusekasutaja vastutab ainuisikuliselt saadetise sisu eest;
 10. Portaalil Pastnieki.lv on õigus, kuid mitte kohus, keelduda saadetise kohaletoimetamisest, kui selle sisu on ebaseaduslik, teisi isikuid solvav/laimav, ning sisaldab ähvardusi, pornograafilise iseloomuga materjale, rikub autoriõigusi või portaali pastnieki.lv kasutustingimusi. Keeldumise korral teenustasu ei tagastata;
 11. Pastnieki.lv jätab endale õiguse suvalisel hetkel teenuste osutamist modifitseerida, peatada (ajutiselt või lõplikult);
 12. Pastnieki.lv tasuliste teenuste kasutamisel vastutab iga kasutaja enne teenuste eest tasumist kasutustingimuste läbilugemise eest, olles seega hoiatatud võimalike muutuste eest;
 13. Pastnieki.lv teenuste kasutamine tähendab portaali pastnieki.lv kasutustingimuste täielikku aktsepteerimist;
 14. Kõik portaali pastnieki.lv puudutavad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad ainuüksi portaalile pastnieki.lv. Nimetatud õiguste rikkumise korral vastutab süüdiolev isik seadusandlusega ette nähtud korra kohaselt, vastutades ühtlasi täies ulatuses kõikide nimetatud intellektuaalse omandi õiguste rikkumisest tekkinud kahjude (otseste ja kaudsete) eest;
 15. Kõik käesolevate kasutustingimustega seotud vaidlused portaali pastnieki.lv ja teenustekasutajate vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse need Läti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud korras;
 16. Pastnieki.lv kasutustingimused kehtivad kõikide teenustekasutajate suhtes;
 17. Portaalil Pastnieki.lv on õigus muuta käesolevaid kasutustingimusi ja teenustasusid omal äranägemisel, nimetatud muutused jõustuvad alates nende teatavakstegemisest portaalil pastnieki.lv.