Pastininkai.lt - Privatumo politika

Privatumo politika


Pastnieki.lv supranta informacijos saugojimo reikšmę ir pasekmes tuo atveju, jei ją sužinos tretieji asmenys. Tam, kad būtų užtikrinta geriausia vartotojų duomenų apsauga, pastnieki.lv saugo informaciją pagal LR teisės aktų nurodymus, remdamiesi geriausia duomenų apsaugos praktika.

Jūsų laiškų privatumas

  1. Mes garantuojame Jūsų laiškų privatumą. Jūsų laiškų turinys, adresas, el.pašto adresai, pridėtos nuotraukos bei dokumentai ir t.t. nebus paviešinti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacijos gali būti pareikalauta Latvijos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka,  užklausus teisėgaugos įstaigoms, prireikus tyrimui.
  2. Vartotojo pateikta informacija saugoma mūsų serveriuose šifruotu pavidalu ir naudojama tik laiško ar atviruko spausdinimui.
  3. Vartotojo pateikta informacija saugoma tol, kol vykdoma paslauga. Laišką išspausdinus ir nugabenus į Latvijos pašto skyrių, visi anksčiau minėti dokumentai ištrinami.

Laiško turinio autoriaus teisės

Pastnieki.lv nereikalauja perleisti jai jokių teisių į turinį, kurį nusiuntė ar įkėlė pastnieki.lv paslaugos vartotojai.

Bendrosios nuostatos

Pastnieki.lv pasilieka teisę keisti privatumo nuostatas.