Pastininkai.lt - Naudojimosi paslauga taisyklės

Naudojimosi paslauga taisyklės


 1. Pastnieki.lv yra tinklapis, kurio vartotojai, naudodami internetinę peržiūros programą, turi galimybę rašyti ir siųsti šalies viduje (Latvijoje) paprastus laiškus ar atvirukus;
 2. Pastnieki.lv paslauga yra vartotojo paruošto atviruko, laiško ir voko išspausdinimas, nuotraukų pridėjimas prie laiško, pašto ženklų nupirkimas ir siuntinio nugabenimas į pašto paslaugų teikimo vietą (Latvijos pašto skyrių);
 3. Pastnieki.lv garantuoja, kad siuntinį į Latvijos pašto skyrių nugabens per 24 valandas nuo siuntinio apmokėjimo akimirkos, išskyrus poilsio ir švenčių dienas, kuomet laiškas ar atvirukas į Latvijos pašto skyrių nugabenamas pirmą darbo dieną po švenčių.
 4. Pastnieki.lv paslauga apmokama ne grynaisiais pinigais, o SMS žinute, naudojant mokėjimo kortelę ar PayPal;
 5. Tam, kad galėtų pasinaudoti pastnieki.lv paslauga, asmuo ant voko ar atviruko turi teisingai užrašyti adresą šia tvarka: adresato vardas, pavardė (įmonės, įstaigos pavadinimas), gatvė, namo ar buto numeris, gyvenvietės, miesto pavadinimas. Pabaigoje reikia nurodyti pašto kodą. Voko ar atviruko viršuje, kairiosios pusės kampe reikia nurodyti siuntėjo adresą. Norėdami smulkiau sužinoti, kaip teisingai užrašyti adresą, žiūrėkite čia;
 6. Kiekvienam paslaugos vartotojui reikia atsiminti, kad užrašytas gavėjo adresas turi būti teisingas. Tuo atveju, jei adresas užrašytas ne iki galo ar neteisingai, pastnieki.lv atlieka paslaugą, bet neprisiima jokios atsakomybės (taip pat ir juridinės) dėl to, ar siuntinys pasieks adresatą, taip pat negrąžina sumokėtų pinigų.
 7. Pastnieki.lv prašo nurodyti atgalinį adresą tam atvejui, jei siuntimas nepavyksta.
 8. Pastnieki.lv neprisiima jokios atsakomybės dėl paslaugos vartotojo nusiųstos informacijos, taip pat dėl pasėkmių (taip pat ir juridinių), atsiradusių dėl minėtos informacijos pateikimo ar nusiuntimo.
 9. Vien tik pastnieki.lv paslaugos vartotojas yra atsakingas už siuntinio turinį;
 10. Pastnieki.lv turi teisę atsisakyti pristatyti siuntinį, jei jo turinys yra neteisėtas, įžeidžiantis, jei turinį sudaro grasinimai, pornorafija, jei peržengiamos autorių teisės ar naudojimosi pastnieki.lv nuostatos. Atsisakymo pristatyti siuntinį atveju sumokėti pinigai negrąžinami;
 11. Pastnieki.lv pasilieka teisę bet kurią akimirką keisti, sulaikyti (laikinai ar visam laikui) paslaugos teikimą;
 12. Kiekvienas vartotojas, naudojantis pastnieki.lv mokamas paslaugas, prieš atsiskaitydmas už jas, yra atsakingas už taisyklių perskaitymą, taip pat yra įspėtas dėl galimų pasikeitimų;
 13. Naudojimasis pastnieki.lv paslaugomis reiškia visišką sutikimą su pastnieki.lv naudojimosi taisyklėmis;
 14. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su tinklapiu www.pastnieki.lv. priklauso tik pastnieki.lv. Jei ši teisė yra pažeidžiama, kaltininkas patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, kuri numatyta įstatymuose, taip pat tampa atsakingas už visus nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), atsiradusius pažeidus minėtą teisę;
 15. Visi ginčai, iškilę tarp pastnieki.lv ir paslaugos vartotojų dėl šių taisyklių, sprendžiami tarpusavio susitarimu. Jei šiuo būdu susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami LR teisės aktų numatyta tvarka;
 16. Naudojimosi pastnieki.lv taisyklės taikomos kiekvienam paslaugos vartotojui;
 17. Pastnieki.lv turi teisę savo nuožiūra keisti šias taisykles ir paslaugų įkainius. Pasikeitimai įsigalioja nuo tos akimirkos, kai paskelbiami pastnieki.lv internetiniame puslapyje.