Pastnieki.lv - Privātuma politika

Privātuma politika


Pastnieki.lv apzinās privātās informācijas aizsargāšanas nozīmi un sekas, kādas var rasties, ja šāda informācija nokļūst trešās puses īpašumā. Lai maksimāli nodrošinātu pakalpojuma lietotāju datu privātumu, pastnieki.lv aizsargā informāciju atbilstoši LR likumdošanai un labākajai datu aizsardzības praksei.

Jūsu sūtījumu privātums

  1. Mēs nodrošinām Jūsu sūtījumu privātumu. Jūsu sūtījuma saturs, adreses, e-pasta adreses, pievienotie attēli un dokumenti, utt., netiks publiskoti vai nodoti trešās puses rīcībā, izņemot gadījumus, kad informācija var tikt nodota tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, izmeklēšanas nolūkos, pēc to pieprasījuma, Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
  2. Lietotāja ievadītā informācija tiek saglabāta uz mūsu serveriem šifrētā veidā un tiek izmantota tikai un vienīgi vēstules vai pastkartes izdrukāšanai.
  3. Lietotāja ievadītie dati tiek uzglabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Pēc sūtījuma izdrukāšanas un nogādāšanas Latvijas Pasta nodaļā visi iepriekš minētie dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Sūtījumu satura autortiesības

Pastnieki.lv nepretendē uz autortiesībām saturam, ko ir nosūtījuši vai augšupielādējuši pastnieki.lv pakalpojuma lietotāji.

Vispārīgi noteikumi

Pastnieki.lv patur tiesības veikt izmaiņas privātuma noteikumos.